ITEM METADATA RECORD
Title: Dossier - Sociaal overleg in Vlaamse organisaties: prisoner’s dilemma of win-win
Authors: Theunissen, Gert
Ramioul, Monique
Issue Date: 2005
Publisher: HIVA / Departement TEW K.U.Leuven / Departement Sociologie K.U.Leuven
Abstract: In dit dossier wordt nagegaan hoe het sociaal overleg gestalte krijgt in Vlaamse vestigingen. Aan de hand van de PASO-enquête werd aan personeelsdirecteurs of bedrijfsleiders o.a. gevraagd welke overlegorganen er in hun organisatie actief zijn en over welke thema's vakbonden en directie praten, gaande van loon- en arbeidsvoorwaarden, over personeelsbeleid, tot en met strategische thema's en nieuwere onderwerpen zoals diversiteitsbeleid. Er wordt in dit dossier ook uitdrukkelijk aandacht besteed aan de relatie tussen het syndicale overleg en het HR beleid in het algemeen en verschillende nieuwe praktijken van het HRM. De analyses reiken enkele boeiende nieuwe inzichten aan over de 'sociale dialoog' in Vlaamse organisaties.
ISBN: 90-5550-374-6
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Centre for Organisation Studies, Leuven
Research Group Work and Organisation

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.