ITEM METADATA RECORD
Title: Een onvolledige strijd. Sociale verkiezingen en democratie cijfermatig bekeken (WAV Dossier)
Authors: Van Gyes, Guy
Issue Date: 2001
Publisher: Steunpunt WAV
Abstract: Sociale verkiezingen zijn de vierjaarlijkse oefening in economische democratie binnen de Belgische arbeidsorganisaties, behorend zowel tot de bedrijfswereld als tot de non-profitsector. Via deze verkiezingen worden de werknemersvertegenwoordigers gekozen in twee overlegorganen: de Ondernemingsraad (afgekort OR) en het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk (afgekort CPBW). De verkiezingen worden georganiseerd per bedrijfseenheid en opgesplitst in kiescolleges. In dit dossier wordt een beeld geschetst van deze sociale verkiezingen door een vergelijking te maken van vier kiesmomenten (1987, 1991,1995 en 2000). Gewoonlijk worden de resultaten van sociale verkiezingen vooral besproken in winst en verlies voor vakbonden. In de voorliggende analyse is de klemtoon gelegd op het democratievraagstuk: wie kan hoe deelnemen aan de verkiezingen? Het geschetste beeld is gebaseerd op de administratieve databestanden die het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid opmaakt over deze verkiezingen.
ISBN: 90-75314-33-7
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Work and Organisation

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.