ITEM METADATA RECORD
Title: Social audit en maatschappelijk verantwoord ondernemen in Vlaanderen. Een beleidsvoorbereidende studie
Authors: Meireman, Katrien
Sepelie, Rita
Spillemaeckers, Sophie
Vandenhove, Jan
Van Gyes, Guy
Issue Date: 2002
Publisher: HIVA-K.U.Leuven
Abstract: Social audit is een continu leerproces waarbij een onderneming samen met haar stakeholders reflecteert over haar maatschappelijke impact en haar ethisch gedrag. Het is een managementinstrument om maatschappelijk verantwoord ondernemen te faciliteren. Het onderzoeksrapport start met een analyse van de behoeften en verwachtingen die rond dit instrument in Vlaanderen leven bij diverse belangenorganisaties. Vervolgens worden de verschillende soorten werkinstrumenten van social audit, die in Vlaanderen of internationaal bekendheid hebben verworven, systematisch vergeleken en geïllustreerd met een praktijkvoorbeeld. Vervolgens worden vier bedrijfservaringen met social audit uitvoerig geïllustreerd (Nederlandse kledingwarenketen, Amerikaans textielbedrijf, Schotse sociale economie, Deens farmaceutisch bedrijf). Ten slotte wordt ingegaan op de vraag welke rol de overheid moet spelen in de uitbouw en toepassing van dit social auditinstrumentarium in Vlaanderen. Hiervoor is het Belgische beleid vergeleken met het Deense en Britse. Er wordt in dit verband een omstandig pleidooi gehouden voor een voorwaardenscheppend beleid.
Het onderzoeksrapport kwam tot stand via een samenwerking tussen Ethibel (www.ethibel.be) en HIVA. Het werd gefinancierd binnen het Vlaamse VIONA-onderzoeksprogramma.
ISBN: 90-5550-310-X
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Work and Organisation

Files in This Item:
File Status SizeFormat
VIONA_00_RPT_SocialeAuditing_rapport.pdf Published 1498KbAdobe PDFView/Open

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.