ITEM METADATA RECORD
Title: Gebruikershandleiding HIVA-ESIS
Authors: Gos, Erik
Pacolet, Jozef
Issue Date: 1996
Publisher: HIVA
Abstract: In deze gebruikershandleiding wordt het ontstaan van de HIVA-ESIS-software, het kader waarin dit plaatsvond en het gebruik ervan uiteengezet. Het doel van de software is over een aantal domeinen van de sociaal-economische omgeving relevanta data in gestandaardiseerde tabellen op gemeentelijk of regionaal vlak, op gebruiksvriendelijke wijze toegankelijk te maken. De software kwam tot stand in het kader van de onderzoeksopdracht ‘ImpulSIS-project Zennevallei’, uitgaande van de OCMW’s van Beersel, Drogenbos en Sint-Pieters-Leeuw. Met dit project werd beoogd een gebruiksvriendelijk informatiesysteem (HIVA-ESIS) te ontwikkelen dat gegevens verschaft op gemeentelijk en streekgebied over arbeid en tewerkstelling, gezondheid, demografie, inkomen, huisvesting, onderwijs, veiligheid en socio-economische structuren. Op basis van deze informatie werd een reeks ‘sociale dossiers’ geschreven. Met deze reeks publiceert het HIVA niet alleen de resultaten van het onderzoek op zich, maar biedt het een illustratie van het niveau en de methodiek van een analyse welke voor elke gemeente in Vlaanderen kan herhaald worden.
ISBN: 90-5550-102-6
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.