ITEM METADATA RECORD
Title: Sociale zekerheid, vermogensvorming en demografische aspecten
Authors: Devos, Herman
Pacolet, Jozef
Van Dender, Kurt
Issue Date: 1996
Publisher: HIVA
Abstract: De veroudering van de bevolking en andere socio-demografische fenomenen stellen de sociale zekerheid voor een aanzienlijke uitdaging. Een goed uitgebouwde sociale zekerheid zou volgens sommigen daarenboven de economische groei afremmen. Het debat over een duurzame samengang tussen economische ontwikkeling en sociale bescherming moet gevoerd worden op basis van feiten en theoretische inzichten. Dat laat toe de juiste maatschappelijke keuzen te maken. Aan deze problematiek werd in opdracht van de Kristelijke Arbeidersbeweging (ACV, ACW, BACOB, CM en DVV) onderzoek verricht aan het Hoger Instituut voor de Arbeid (KU Leuven) in het kader van het project ‘Sociale uitgaven, vermogensvorming en economische ontwikkeling’. Diverse publikaties werden in dit kader gerealiseerd. Voorliggende studie brengt macro-economisch en micro-economisch cijfermateriaal aan dat de samengang tussen sociale zekerheid, demografische ontwikkeling en economische ontwikkeling beschrijft. Het rapport illustreert hoe dat in onze rijke na-oorlogse welvaartsstaat, economische groei en toegenomen sociale bescherming zeker niet tegenstrijdig waren, maar mekaar eerder ondersteunden. In een meer theoretische studie werd dit eveneens aan-getoond. Herman Devos en Kurt Van Dender, beiden licentiaat-doctorandus economische wetenschappen, waren verbonden aan het Hoger Instituut voor de Arbeid.
ISBN: 90-5550-092-5
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration
Department of Economics, Leuven - miscellaneous

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Sociale zekerheid vermogensvorming en demofrafische aspecten_pacolet_1996.pdf Published 18032KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.