ITEM METADATA RECORD
Title: Analyse van de socio-economische evolutie ('92-'95) en ex-post evaluatie van het CB-EFRO ('92-'93) in het doelstelling 2-gebied Limburg
Authors: Janssens, Geert
Mercken, Roger
Van Ootegem, Luc
Vermoesen, Koen
Issue Date: 1996
Publisher: HIVA
Abstract: 'De doelstelling 2-gebieden Limburg en Turnhout worden geconfronteerd met problemen van industriële herstructurering. De Vlaamse en Europese gemeenschap hebben hiervoor specifieke reconversieprogramma's opgesteld. De opdracht van het HIVA behelst enerzijds het opvolgen van de socio-economische evolutie van beide streken en anderzijds het in kaart brengen en evalueren van de effecten ten gevolge van deze reconversie. De onderzoeksmethodologie is zowel beschrijvend als analytisch.'
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Sustainable Development

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.