ITEM METADATA RECORD
Title: Instruments, policies and tools used to anticipate the effects of industrial change on employment, trades and vocational qualifications
Authors: Sels, Luc
Van Ootegem, Luc
Issue Date: 1-Aug-2008
Publisher: HIVA
Abstract: In elk van de lidstaten die in dit project betrokken worden, tracht een onderzoeksinstelling een overzicht te bekomen van de instrumenten en methoden die gehanteerd worden om de effecten van industriële veranderingen op vereiste kwalificaties en tewerkstelling te anticiperen. Het onderzoek resulteert in (1) een overzicht van instrumenten en methoden die gehanteerd worden om deze veranderingen te anticiperen; (2) een evaluatie van deze instrumenten en methoden (toekomstgerichtheid, bruikbaarheid, feitelijke invloed op beleidsbeslissingen, ...) en (3) een globale evaluatie per lidstaat van het 'anticipatiebeleid' dat er al dan niet uitgebouwd is.
Description: no ISBN
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Centre for Organisation Studies, Leuven
Research Group Sustainable Development

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.