ITEM METADATA RECORD
Title: Pensioenen en pensioenfondsen: complementair of concurrentieel?
Authors: Pacolet, Jozef
Bouten, Ria
Issue Date: 2000
Publisher: HIVA
Abstract: In opdracht van het Algemeen Christelijk Vakverbond verrichtte het Hoger instituut voor de arbeid onderzoek naar de groeiende concurrentie tussen het wettelijk pensioen en de steeds talrijker wordende vormen van pensioensparen in een tweede en derde pijler. De groeiende aandacht, ook in internationale instellingen zoals de Wereldbank, IMF en OESO, voor de relatie tussen demografie en economie heeft een ruim gedocumenteerd onderzoeksveld gecreëerd met verregaande implicaties voor de aard en de omvang van ons wettelijk pensioenstelsel. De levensvatbaarheid van het wettelijk pensioenstelsel is ook aan de orde in België. Onder welke voorwaarden is het wettelijk pensioenstelsel op basis van repartitie leefbaar en wat zijn de voordelen van een alternatieve oplossing onder de vorm van collectieve of private kapitalisatie? Reeds in het verleden heeft het HIVA in opdracht van de christelijke arbeidersbeweging onderzoek verricht over de relatie economie, demografie en economische ontwikkeling. Dit nieuwe rapport geeft een inventaris van het toenemend belang van de tweede en derde pijler in België en Europa en zijn relatie met het wettelijk pensioenstelsel. Er wordt nagegaan wie vooral geniet van deze nieuwe pensioenspaarvormen en in welke mate zij een alternatief zijn voor het wettelijk pensioen. Verder wordt geïllustreerd hoe het debat van de sociale zekerheid het werkterrein van private financiële markten raakt. In de jaren tachtig ontstond er tussen de economen een controverse omtrent het al dan niet negatieve effect van de sociale zekerheid op het aggregatief sparen en de mogelijke impact op de economische groei. Deze controverse had ook te maken met het onderscheid tussen het repartitiestelsel en het kapitalisatiestelsel voor de organisatie van de sociale zekerheid en meer specifiek de pensioenen. Het debat werd verder gestoffeerd door de ongerustheid omtrent de economische gevolgen van een vergrijzende bevolking en het streven van de private sector om een deel van deze sociale verzekering te organiseren (via formules als pensioensparen, levensverzekeringen, groepsverzekeringen en pensioenfondsen). Thans wordt de financiële sector steeds meer actief op dit terrein. De vraag wordt gesteld of beide systemen complementair zijn of dat concurrentie dreigt te ontstaan tussen beide.
ISBN: 90-5550-230-8
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
pensioenen04.pdf Published 3426KbAdobe PDFView/Open
pensioenen01.pdf Published 4280KbAdobe PDFView/Open
pensioenen02.pdf Published 4984KbAdobe PDFView/Open
pensioenen03.pdf Published 3670KbAdobe PDFView/Open

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.