This item still needs to be validated !
ITEM METADATA RECORD
Title: Mogelijkheid en wenselijkheid van een kapitaalinkomstenbelasting of een vermogensbelasting / Est-il possible, voire souhaitable d’instaurer un impôt sur les revenus du capital ou un impôt sur la fortune?. Verslagboek ontmoetingsdag Universiteit – Arbeidersbeweging «De kost van niet-belasten», Brussel, 19 maart 1999 / Actes de la journée de rencontre Université - Mouvement ouvrier: «Le coût de la non-imposition», Bruxelles, le 19 mars 1999
Editors: Pacolet, Jozef
Van De Putte, Ilse
Marchal, An
Issue Date: 2000
Publisher: HIVA
Abstract: Het Hoger instituut voor de arbeid (HIVA, K.U.Leuven) heeft een traditie van ontmoetingsdagen Universiteit-Arbeidersbeweging. In het verleden werden diverse studiedagen georganiseerd rond thema’s die de arbeidersbeweging aanbelangen en waar recent onderzoeksmateriaal werd geconfronteerd met de visie en de doelstellingen van de arbeidersbeweging. Het voorbije jaar gaf het ACV de opdracht aan het HIVA om na te gaan welke de kost is van het amper of niet belasten van vermogensinkomen en welke mogelijkheden er zijn om dit wel te doen. Dit verslagboek bevat de referaten van een ontmoetingsdag universiteit-arbeidersbeweging waar deze onderzoeksresultaten werden geconfronteerd met een aantal andere studies in België en Europa, en een aantal bijdragen vanuit de sociale, economische en politieke wereld met inbegrip van de slottoespraak van de toenmalige Minister van Financiën Jean-Jacques Viseur.
ISBN: 90-5550-263-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABe
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration
HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.