ITEM METADATA RECORD
Title: Het planningsmodel verpleegkunde en vroedkunde
Authors: Pacolet, Jozef
Issue Date: 2006
Publisher: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu / HIVA-K.U.Leuven / SESA-UCL
Abstract: De Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wenst de werkzaamheden van de Planningcommissie Medisch Aanbod aan te vullen met een Wetenschappelijke werkgroep die in samenwerking met de Planningcel hun planningmodel verder verfijnt. Hiervoor werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Hoger Instituut voor de Arbeid van de K.U.Leuven en Socio Economie de la Santé van de UCL. Het HIVA voerde het onderzoek uit voor de kinesitherapeuten en de verpleegkundigen, terwijl het SESA dit deed voor de artsen en tandartsen.<br><br> Rapporten over het onderwijs, de arbeidsvraag en het arbeidsaanbod voor de vier beschouwde beroepsgroepen werden opgeleverd, alsmede een synthese per beroepsgroep. De excel-rekenmodellen die het voorwerp uitmaakten van de onderzoekswerkzaamheden en de handleiding om deze te gebruiken werden overgemaakt aan de opdrachtgever.<br><br> De vier rapporten:<br> <a href="http://www.hiva.be/publicatie_detail.php?id=2918&option=detail" target="_blank">Het planningsmodel verpleegkunde en vroedkunde: module onderwijs</a><br> <a href="http://www.hiva.be/publicatie_detail.php?id=2919&option=detail" target="_blank">Het planningsmodel verpleegkunde en vroedkunde: vraag en aanbod</a><br><a href="http://www.hiva.be/publicatie_detail.php?id=2920&option=detail" target="_blank">Het planningsmodel verpleegkunde en vroedkunde: handleiding rekenmodel</a><br><a href="http://www.hiva.be/publicatie_detail.php?id=2921&option=detail" target="_blank">Manpowerplanning voor de verpleegkunde en vroedkunde in België: synthese</a> <br><br><br> Verdere informatie is te bekomen via jozef.pacolet@hiva.kuleuven.be
Description: no ISBN
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.