ITEM METADATA RECORD
Title: Sociale bescherming van zorgbehoevende bejaarden in België: op weg naar een zorgverzekering
Authors: Pacolet, Jozef
Lanoye, Hilde
Bouten, Ria
Issue Date: 1998
Publisher: HIVA
Abstract: In 1994 werd naar aanleiding van het Europees Jaar voor de Ouderen, en in opdracht van de Commissie van de Europese Gemeenschappen en de Vlaamse overheid door het HIVA een studie verricht over de sociale bescherming van zorgbehoevende bejaarden in vijf Europese landen en in België. In 1997-1998 werd deze studie geactualiseerd voor België en uitgebreid tot alle lidstaten van de Europese Unie en Noorwegen. Opdrachtgevers waren de Commissie van de Europese Gemeenschappen en de Belgische overheid. Het onderzoek biedt een up-to-date en uitgebreid overzicht van de systemen van sociale bescherming in de verschillende landen. Daarnaast worden de interne samenhang en compenserende of cumulerende effecten van de diverse beschermingsregelingen geïllustreerd voor specifieke categorieën zorgbehoevende bejaarden. Veel aandacht wordt besteed aan een analyse van de residentiële, semi-residentiële en thuiszorgdiensten voor bejaarden. De studie wordt afgerond met het huidige debat omtrent de hervorming van het (sociale) beschermingssysteem van zorgbehoevende bejaarden. Vooral de discussie over de zorgverzekering komt in de kijker te staan. De nieuwe studie resulteerde in een Europees vergelijkend rapport en rapporten voor elk afzonderlijk land. Het voorliggend rapport over België is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. De publicatie van deze rapporten wenst bij te dragen tot de verdiepte aandacht voor de ouderen gedurende het komende ‘Internationaal Jaar van de Ouderen 1999’. Het rapport voor België beschrijft in detail de sociale bescherming van ouderen in het algemeen en meer specifiek de zorgvoorzieningen. Informatie over de drie gewesten is voorhanden. Daarnaast wordt ingegaan op het publieke debat over de zorgverzekering in België. Na een periode van windstilte zijn er recent diverse voorstellen, zowel op het federale vlak als op het vlak van de gemeenschappen dienaangaande gelanceerd. Dit debat wordt samengevat en geëvalueerd en tevens wordt een eigen inschatting gemaakt van de nood aan een zorgverzekering.
ISBN: 90-5550-202-2
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Welfare State and Housing

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.