ITEM METADATA RECORD
Title: De sociale bescherming van afhankelijke bejaarden in de 15 lidstaten van de EU en Noorwegen. Syntheserapport
Authors: Pacolet, Jozef
Bouten, Ria
Lanoye, Hilde
Versieck, Katia
Issue Date: 1998
Publisher: HIVA
Abstract: In 1994 werd naar aanleiding van het Europees Jaar voor de Ouderen, en in opdracht van de Commissie van de Europese Gemeenschappen en de Vlaamse overheid door het HIVA een studie verricht over de sociale bescherming van zorgbehoevende bejaarden in vijf Europese landen en in België. In 1997-1998 werd deze studie geactualiseerd voor België en uitgebreid tot alle lidstaten van de Europese Unie en Noorwegen. Opdrachtgevers waren de Commissie van de Europese Gemeenschappen en de Belgische overheid. Het onderzoek biedt een up-to-date en uitgebreid overzicht van de systemen van sociale bescherming in de verschillende landen. Daarnaast worden de interne samenhang en compenserende of cumulerende effecten van de diverse beschermingsregelingen geïllustreerd voor specifieke categorieën zorgbehoevende bejaarden. Veel aandacht wordt besteed aan een analyse van de residentiële, semi-residentiële en thuiszorgdiensten voor bejaarden. De studie wordt afgerond met het huidige debat omtrent de hervorming van het (sociale) beschermingssysteem van zorgbehoevende bejaarden. Vooral de discussie over de zorgverzekering komt in de kijker te staan. De nieuwe studie resulteerde in een Europees vergelijkend rapport, bestaande uit een basisrapport uitgegeven door Ashgate en statistische en institutionele bijlagen uitgegeven door het HIVA, een reeks van 16 landenrapporten uitgegeven door het HIVA en syntheserapporten beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans (deels uitgegeven door HIVA of verkrijgbaar bij de Europese Commissie).
ISBN: 90-5550-211-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration

Files in This Item:
File Status SizeFormat
sociale bescherming.pdf Published 7858KbAdobe PDFView/Open

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.