ITEM METADATA RECORD
Title: Social protection for dependency in old age in the 15 EU Member states and Norway. Synthesis report
Authors: Pacolet, Jozef
Bouten, Ria
Lanoye, Hilde
Versieck, Katia
Issue Date: 1999
Publisher: Office for Official Publications of the European Communities
Abstract: In 1994 werd naar aanleiding van het Europees Jaar voor de Ouderen, en in opdracht van de Commissie van de Europese Gemeenschappen en de Vlaamse overheid door het HIVA een studie verricht over de sociale bescherming van zorgbehoevende bejaarden in vijf Europese landen en in België. In 1997-1998 werd deze studie geactualiseerd voor België en uitgebreid tot alle lidstaten van de Europese Unie en Noorwegen. Opdrachtgevers waren de Commissie van de Europese Gemeenschappen en de Belgische overheid. Het onderzoek biedt een up-to-date en uitgebreid overzicht van de systemen van sociale bescherming in de verschillende landen. Daarnaast worden de interne samenhang en compenserende of cumulerende effecten van de diverse beschermingsregelingen geïllustreerd voor specifieke categorieën zorgbehoevende bejaarden. Veel aandacht wordt besteed aan een analyse van de residentiële, semi-residentiële en thuiszorgdiensten voor bejaarden. De studie wordt afgerond met het huidige debat omtrent de hervorming van het (sociale) beschermingssysteem van zorgbehoevende bejaarden. Vooral de discussie over de zorgverzekering komt in de kijker te staan. De nieuwe studie resulteerde in een Europees vergelijkend rapport, bestaande uit een basisrapport uitgegeven door Ashgate en statistische en institutionele bijlagen uitgegeven door het HIVA, een reeks van 16 landenrapporten uitgegeven door het HIVA en syntheserapporten beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans (deels uitgegeven door HIVA of verkrijgbaar bij de Europese Commissie).
ISBN: 92-828-6428-6
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBa
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.