ITEM METADATA RECORD
Title: De kost van de zorg voor Alzheimerpatiënten in Vlaanderen en Europa. Resultaten van een pilootstudie in Vlaanderen, Finland, Griekenland, Ierland en Spanje
Editors: Pacolet, Jozef
Hedebouw, Georges
Winters, Sien
Issue Date: 2001
Publisher: HIVA
Abstract: Dit rapport bevat de resultaten van een pilootstudie uitgevoerd door vijf onderzoeksinstituten in Europa omtrent de kost van de zorg voor personen met de ziekte van Alzheimer. Deze pilootstudies vormden een onderdeel van een ruimer onderzoeksproject gefinancierd door de Europese Commissie DG V tussen 1996 en 1998 , met name het EACH-project (European Alzheimer Clearing House project). Een in België (Vlaanderen) ontworpen onderzoeksmethodologie voor de gedetailleerde registratie en verwerking van zowel formele als informele zorgkosten, werd in een pilootproject vertaald naar vier andere Europese landen, met name Ierland, Spanje, Finland en Griekenland. In dit rapport vergelijken wij de situatie in Vlaanderen voor Alzheimerpatiënten met een doorsnee thuiszorgsituatie voor ouderen, en tevens wordt de vergelijking gemaakt met de vier andere pilootstudies. De publicatie voor Vlaanderen is mede mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van de toenmalige Vlaams minister van Financiën, Begroting en Gezondheidszorgbeleid Wivina Demeester. Ook de bevragingsinstrumenten en de huishoudboekjes waarmee de kosten in ‘tijd en in geld’ zijn genoteerd, zijn in dit rapport opgenomen. De gedetailleerde kostenregistratie, die door het HIVA reeds voor diverse andere aandoeningen werd gebruikt, illustreert eens te meer dat het redelijk betrouwbaar zowel verschillen tussen aandoeningen als tussen zorgsystemen beschrijft. De tabellen en grafieken leveren als het ware een 'vingerafdruk' van het zorgproces, de zorgsituatie en vooral de kwetsbaarheid van verzorgde en verzorgenden. Voor de zorg van personen met de ziekte van Alzheimer valt de fragiliteit van de oudere en zijn vaak ook oudere voornaamste verzorger op.
ISBN: 90-5550-232-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABe
Appears in Collections:Research Group Welfare State and Housing

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.