ITEM METADATA RECORD
Title: Zorgplanning voor voorzieningen voor personen met een handicap in Oost-Vlaanderen
Authors: Van De Putte, Ilse
Pacolet, Jozef
Issue Date: 2004
Publisher: HIVA
Abstract: De nood aan zorgplanning treedt meer en meer op de voorgrond in de gehandicaptensector sinds uit de centrale wachtlijsten blijkt dat een grote groep personen met een handicap geen gepast antwoord op zijn zorgvraag vindt. Op vraag van de Provincie Oost-Vlaanderen ontwikkelde het HIVA een planningsinstrument op korte en lange termijn om de provinciale zorgnoden in kaart te brengen. In dit rapport wordt de methodiek van (regionale) zorgplanning toegelicht en de resultaten van deze scenario’s worden besproken voor vier types voorzieningen voor volwassenen (nursingtehuizen, bezigheidstehuizen, dagcentra en tehuizen voor werkenden) in Oost-Vlaanderen. Tevens worden de resultaten gesitueerd ten opzichte van vroegere en nieuwe HIVA-prognoses voor gans Vlaanderen en wordt ook een vergelijking gemaakt met de officiële planning van het Vlaams Fonds. Tenslotte wordt aangetoond hoe deze simulaties verhelderend en functioneel blijken te zijn voor het tot stand komen van de provinciale adviesverlening ter zake. <br><br> Het zorgplan van de Provincie Oost-Vlaanderen dat gebaseerd is op het rekenschema van dit rapport vindt u op de website van de <a href="http://www.oost-vlaanderen.be/">Provincie Oost-Vlaanderen</a>.
ISBN: 90-5550-369-X
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Welfare State and Housing
HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.