ITEM METADATA RECORD
Title: Vergrijzing, gezondheidszorg en ouderenzorg in België
Other Titles: Informatiebehoeften voor een maatschappelijk debat.
Vieillissement, aide et soins de santé en Belgique
Authors: Pacolet, Jozef
Deliège, Denise
Artoisenet, Caroline
Cattaert, Griet
Coudron, Véronique
Leroy, Xavier
Peetermans, Annick
Swine, Christian
Issue Date: 2005
Publisher: Directie-generaal Sociaal Beleid / Direction générale Politique social, FOD Sociale Zekerheid / SPF Sécurité sociale
Abstract: In uitvoering van de Ministerraad van 16 en 17 januari 2004 in Gembloux belastte de Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid de Federale Overheidsdienst Sociale zekerheid met het opmaken van een studierapport over de impact van de vergrijzing op de gezondheidszorg en meer specifiek de ouderenzorg. De studie moest dienstig zijn voor het lanceren van een maatschappelijk debat over de gevolgen van de vergrijzing.<br><br> In uitvoering van deze beslissing heeft de Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid aan het Hoger Instituut voor de Arbeid van de Katholieke Universiteit van Leuven en Socio Economie de la santé van de Université catholique de Louvain de opdracht gegeven om een haalbaarheidsstudie uit te voeren omtrent welke informatie beschikbaar is voor dit debat in België. De studie verzamelde finaal zowel secundair als origineel informatiemateriaal, gaf daaraan een eigen interpretatie en duiding en voegde er beleidsaanbeveling aan toe. In de beleidscyclus riskeert de impact van de vergrijzing op de zorg en meer specifiek de ouderenzorg zich pas op het allerlaatste moment te stellen, met name wanneer de babyboomers hoogbejaard zullen zijn en er een aanzienlijke toename van de zorg nodig is. Deze studie illustreert dat het debat reeds nu kan en moet gevoerd worden.<br><br> Het basisrapport van 685 blz. is beschikbaar op deze pagina, alsook op de sites van het SESA en de FOD Sociale Zekerheid.<br><br> Tevens is een uitgebreide synthese in het <a href="http://www.hiva.be/publicatie_detail.php?id=2772&option=detail">Nederlands</a> en het <a href="http://www.hiva.be/publicatie_detail.php?id=2773&option=detail">Frans</a> beschikbaar.<br><br> Op 25 mei 2005 wordt aan dit onderzoek ook een studiedag gewijd, georganiseerd door de FOD Sociale Zekerheid. Met deze ruime bekendmaking van de resultaten wenst de overheid dit maatschappelijke debat nu reeds te versnellen.
ISBN: 90-7794-001-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration

Files in This Item:
File Status SizeFormat
vergrijzing.pdf Published 11161KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.