ITEM METADATA RECORD
Title: Ontwikkeling van nieuwe vormen van werkgelegenheid. Het debat over de buurtdiensten in Vlaanderen
Authors: Pacolet, Jozef
m.m.v. Callebert, Lien
Gos, Erik
Van De Putte, Ilse
Issue Date: 1997
Publisher: HIVA
Abstract: De Europese Commissie voorzag met zijn Witboek ‘Groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid’ belangrijke expansiemogelijkheden voor nieuwe jobs in lokale voorzieningen, persoonlijke dienstverlening, de sector cultuur, milieubehoud, enz. In Vlaanderen en België werden deze perspectieven eerst geopend in de discussie over de dienstencheque en nadien over de expansie van de diensten in de nabije omgeving of de buurtdiensten. Dit rapport vat voor Vlaanderen de tewerkstelling in deze sectoren samen, en schetst de verdere expansiemogelijkheden. Opvallend is dat het gros van deze nieuwe vormen van werkgelegenheid zich bevinden binnen de bevoegdheden van het Vlaamse beleid en dat daarin effectief een aanzienlijk potentieel bestaat om jobs te creëren, wat zich ten dele al aan het realiseren is. De Vlaamse overheid zou echter dit bestaand en toekomstig potentieel zelf meer zichtbaar moeten maken door een tewerkstellingsbalans van haar eigen bevoegdheden op te stellen. Op die manier wordt ook zichtbaar dat jobcreatie (al) prioritair is. De dataverzameling werd in dit rapport verder opengetrokken naar thema’s als de ontwikkeling van de gehele quartaire sector, de werkgelegenheidsprogramma’s, de activering van werkloosheidsgelden en de plaats van de sociale economie. Het maatschappelijk debat dat hierover in Vlaanderen wordt gevoerd wordt ook kritisch bekeken.
ISBN: 90-5550-140-9
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration
HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.