ITEM METADATA RECORD
Title: Stads(v)lucht maakt vrij. Analyse van de verhuisstromen en een bevraging van de verhuismotieven en woonwensen van jonge gezinnen in het Leuvense
Authors: Tratsaert, Katrien
Issue Date: 1998
Publisher: HIVA
Abstract: Voor gezinnen met kinderen, voor tweeverdieners en voor jonge echtparen op zoek naar een definitieve woonplaats lijkt de Leuvense binnenstad minder aantrekkelijk dan de deelgemeenten en de groenere randgemeenten. De selectiviteit van de migratiestromen in en uit de kernstad hebben een invloed op het bevolkingsprofiel. De concentratie van alleenstaanden en van maatschappelijk zwakkere bevolkingsgroepen neemt toe, daar waar het aandeel van de kinderen in de stadsbevolking afneemt. In deze studie worden de migratiestromen naar, uit en binnenin de gemeente Leuven duidelijk gesteld. Wie trekt de stad uit, wie komt de stad in? Van waar komen die nieuwe inwoners, waar gaan zij naar toe? Vervolgens worden de verhuismotieven en de woonwensen van jonge gezinnen in kaart gebracht. Deze informatie werd bekomen door middel van een uitgebreide telefonische bevraging van alle jonge echtparen en gezinnen met kinderen die in de periode oktober 1996 en oktober 1997 de stad verlieten, in de stad zijn ingeweken of binnen de stadskern zelf verhuisden. Kennis van de afstotings- en aantrekkingspolen van het stedelijk woonmilieu voor gezinnen moet een leidraad bieden bij het uitwerken van een actieplan dat de kernstad als woonstad voor gezinnen herwaardeert.
ISBN: 90-5550-166-2
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Welfare State and Housing
HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.