ITEM METADATA RECORD
Title: De gulden middenweg? Onderzoek naar de mogelijkheden van formules tussen kopen en huren van een woning. Juridisch luik van het onderzoek 'Ondersteuning van particulieren voor verwerving en renovatie van een woning'
Authors: Pirard, Frank
Issue Date: 2002
Publisher: HIVA
Abstract: Hoe kan de overheid verwerving en renovatie van woningen door particulieren beter ondersteunen? Wie moet toegang hebben tot deze overheidssteun? Hoe hoog moet de steun zijn? Welke vernieuwende vormen van overheidssteun zijn denkbaar? De resultaten van dit onderzoek dat uitgevoerd werd in opdracht van de heer Gabriëls, Minister van Huisvesting, vindt u in 3 thematische papers (juridisch, economisch, informatief) en in een samenvattende paper met beleidsaanbevelingen. We gaan daarbij in op een aantal actuele beleidsvragen, o.a. betreffende de verkoop van sociale huurwoningen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.