ITEM METADATA RECORD
Title: De rol van serviceflats in de toekomst in Vlaanderen en Europa. Verslagboek van het colloquium van 28 maart 2001, ’t Elzenveld, Antwerpen
Editors: Pacolet, Jozef
Issue Date: 2002
Publisher: HIVA
Abstract: In Vlaanderen maar ook internationaal is er een groeiende aandacht voor aangepaste woonvormen voor ouderen. Deze aandacht ontstaat zowel vanuit voorzieningen voor ouderen als vanuit het huisvestingsbeleid. Aan de ene kant is er een beweging naar meer aandacht voor de kwaliteit van deze woonvormen en anderzijds voor het aangepast zijn aan de behoeften van een meer zorgafhankelijke groep ouderen waaronder een belangrijke groep demente bejaarden. De serviceflat in Vlaanderen is een ambitieus project geweest om goede woonkwaliteit aan (op dat ogenblik) zelfredzame ouderen aan te bieden. Toch is de programmering die men voorzag (nog) niet ingevuld en is de subsidie van de overheid achteraf beperkt gebleven in vergelijking met referentiepunten zoals sociale woningen of welzijnsvoorzieningen. Wat is vandaag de plaats van de serviceflat in het zorglandschap voor ouderen dat enerzijds woon- en zorgcentra vraagt met ‘de woonkwaliteit van een serviceflat’ en de ‘zorgintensiteit van een RVT’ en anderzijds een groeiende aandacht heeft voor kwaliteitsvol wonen van ouderen dat via levenslang wonen juist institutionalisering overbodig wenst te maken? Is de serviceflat nog altijd het specifiek bouwconcept voor individuele woningen of is het een nieuw rusthuisconcept? Zal het concept een ‘transitie’ ondergaan van ‘huisvesting bedoeld voor zelfredzame ouderen’ naar ‘huisvesting waar ook afhankelijke personen kunnen verblijven’, waar zowel in personeelsomkadering als qua infrastructuur zorg kan aangeboden worden? Hoe kan het bestaande concept verder verbeterd worden: van een huis naar een thuis? In welke richting moet de dienstverlening uitgebreid worden? Wat is de rol van de overheid in de financiering? Moet de regelgeving zelf aangepast worden in de zin dat hulpbehoevende personen toegelaten worden of kunnen blijven wonen in deze voorziening? Deze en tal van andere vragen komen aan bod in dit verslagboek van een colloquium dat doorging in Antwerpen in maart 2001.
ISBN: 90-5550-311-8
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABe
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.