ITEM METADATA RECORD
Title: Beheerscontracten en performantie-indicatoren in de sociale huisvestingssector: Belgische en Europese ervaringen
Editors: Pacolet, Jozef
Mertens, Marleen
Issue Date: 1998
Publisher: HIVA/Vlaamse Huisvestingsmaatschappij
Abstract: De Vlaamse sociale huisvestingssector startte midden 1996 met het proces van de introductie van beheerscontracten in het management en de overheidscontrole van de sector. Beheerscontracten zijn in voorbereiding tussen de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) en de Vlaamse Overheid en tussen de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de lokale sociale huisvestingsmaatschappijen. De VHM wenst de introductie van de beheerscontracten grondig voor te bereiden via zowel eigen wetenschappelijk onderzoek als via een intensieve consultatie en betrokkenheid van alle actoren. Het Hoger Instituut voor de Arbeid van de Katholieke Universiteit te Leuven kreeg de opdracht de voorbereiding van de beheerscontracten wetenschappelijk te onderzoeken en te begeleiden. Op twee studiedagen (in februari en maart 1997) werden deze resultaten voor Vlaanderen geconfronteerd met de ervaring in Wallonië, Brussel, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland. Op die manier worden niet minder dan zes systemen van sociale huisvesting met elkaar vergeleken op vlak van contractmanagement en performantie-indicatoren. Met de publicatie van de referaten van deze twee studiedagen wordt beoogd dat de deelnemers in de discussie zich uit de eerste hand zelf kunnen informeren over de gebruikte begrippen, argumenten en redeneerschema’s. Een belangrijke les uit de ervaring elders was immers dat een grondige discussie en vorming één van de succesfactoren is bij de introductie van beheerscontracten. Het traject dat de Vlaamse sociale huisvesting wenst te volgen kan in deze publicatie o.m. vergeleken worden met de richting die men in Wallonië en Brussel uitging. Sindsdien is de voorbereiding van de beheerscontracten in Vlaanderen verder geëvolueerd en liggen ontwerpteksten ter discussie. Zij zullen de komende maanden en jaren een permanent aandachtspunt vormen in de sector. Deze publicatie wenst een aantal referentiepunten te geven. Wij zijn er zeker van dat zij ook een aantal oriëntatiepunten bevat.
ISBN: 90-5550-153-0
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABe
Appears in Collections:Research Group Welfare State and Housing

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.