ITEM METADATA RECORD
Title: Een beheerscontract voor de Vlaamse sociale huisvesting
Authors: Pacolet, Jozef
Mertens, Marleen
Issue Date: 1998
Publisher: HIVA/Vlaamse Huisvestingsmaatschappij
Abstract: Zowel de Belgische als Vlaamse openbare instellingen en overheidsbedrijven werden de jongste jaren geconfronteerd met een grotere autonomie maar ook met een grotere responsabilisering. Een beheerscontract is voor de overheid het instrument om hierbij de prestaties van de overheidsbedrijven te bewaken en te verbeteren. Ook in de sociale huisvesting in Vlaanderen wenst de overheid deze strategie te volgen. Tussen de overheid en de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) zal een beheerscontract worden afgesloten. Tussen de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de sociale huisvestingsmaatschappijen kan zo een contract worden afgesloten. In opdracht van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij maakte het Hoger instituut voor de arbeid van de K.U.Leuven een analyse van de wijze waarop beheerscontracten en performantie-indicatoren werden geïntroduceerd bij overheidsbedrijven in het algemeen en meer specifiek in de sociale huisvesting. Zowel binnenlandse als buitenlandse ervaring kwam aan bod. Tevens werd onderzocht welke de kritische succesfactoren zijn voor de introductie van beheerscontracten in de Vlaamse sociale huisvesting. Hierbij werd vertrokken van een schets van de sector bij de aanvang van de discussie over de beheerscontracten. Sindsdien is de sector, onder meer via deze discussie en de goedkeuring van de Vlaamse Wooncode ingetreden in een grondig transformatieproces. Met de publicatie van dit rapport wenst de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij alle betrokken partijen uit de eerste hand te documenteren over het begrippenkader en de redeneerschema’s. Het bereidt hen voor op een grondige discussie over het wezenlijke aspect van de sector: meer sociale huisvesting realiseren voor de doelgroep.
ISBN: 90-5550-162-x
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.