ITEM METADATA RECORD
Title: Personeelsproblemen voor verpleegkundigen in de EG. Samenvatting en beleidsconclusies
Authors: Versieck, Katia
Bouten, Ria
Pacolet, Jozef
Issue Date: 1995
Publisher: HIVA
Abstract: De bekommernis van de Hospital Committee of the European Community en van andere internationale en nationale werkgevers- en werknemersorganisaties uit de gezondheidszorgsector omtrent een huidig of toekomstig, kwantitatief of kwalitatief tekort aan verpleegkundigen resulteerde in 1992 in een onderzoeksproject in de twaalf EG-lidstaten. In nauwe samenwerking met nationale en Europese organisaties uit de sector werd gepoogd op de volgende kernvragen een antwoord te geven: hoeveel verpleegkundigen zijn er tewerkgesteld in de verschillende gezondheids en welzijnssectoren in de EG; is er een tekort aan gekwalificeerd verpleegkundig personeel, en zo ja, in welke zin; hoe is het met de arbeidsomstandigheden van verpleegkundigen gesteld; zijn er nog andere personeelsproblemen; welke oplossingen kunnen er voorgesteld worden ? De auteurs hebben enerzijds de meningen hierover in de verschillende lidstaten weergegeven en anderzijds gegevens en harde feiten verzameld om landenvergelijkingen en interpretaties mogelijk te maken. Een tekort aan verpleegkundigen en vroedvrouwen kan het optimaal functioneren van het gezondheidszorgsysteem in gevaar brengen. Dit rapport illustreert dat zowel maatregelen die de vraag beïnvloeden (betere arbeidsvoorwaarden, meer samenwerking met andere professionelen, een kwalificatieverhoging, hogere personeelsnormen, het herdenken van de zorgsector) als maatregelen die het aanbod beïnvloeden (betere opleiding, permanente vorming, hogere arbeidsmarktparticipatie) dergelijke tekorten kunnen verminderen of vermijden.
ISBN: 90-5550-080-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Personeelsproblemen voor verpleegkundigen in de EEG_Versieck 1995.pdf Published 3091KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.