ITEM METADATA RECORD
Title: De cliëntenbijdrage in de gezins- en bejaardenhulp. Naar een herziening van de modaliteiten
Authors: Bouten, Ria
Issue Date: 1996
Publisher: HIVA
Abstract: De diensten voor gezins- en bejaardenhulp worden geconfronteerd met de noodzaak om de stijgende uitgaven in de sector te financieren. Eén van de mogelijkheden daarbij is een herziening van het cliëntenbijdragestelsel. In het rapport wordt nagegaan welke de financiële implicaties van diverse alternatieve scenario’s kunnen zijn voor de diensten, verschillende groepen cliënten (gezinnen, ouderen, intensieve of langdurige zorgsituaties) en voor de overheid. Ook meer fundamentele vragen omtrent het universele of selectieve karakter van deze voorzieningen worden behandeld. In deze context wordt een overzicht gegeven van de financieringsregeling in andere landen. Dit rapport bevat eveneens een empirische beschrijving van de huidige situatie in Vlaanderen. Daarnaast wordt ook op de regionale spreiding van enkele thuiszorgdiensten dieper ingegaan.
ISBN: 90-5550-082-8
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.