ITEM METADATA RECORD
Title: De klantgerichtheid van de thuiszorgdiensten
Authors: Hedebouw, Georges
Issue Date: 1997
Publisher: HIVA
Abstract: In het kader van de toenemende aandacht van de Vlaamse overheid voor kwaliteitszorg in de gezondheids- en welzijnssectoren werd door de Vlaamse Minister van Cultuur, Gezin en Welzijn aan het HIVA de opdracht gegeven de thuiszorgdiensten vanuit het perspectief van de klantgerichtheid van de dienstverlening te bekijken. Klantgerichtheid klinkt enigszins als een modewoord. Voor thuisverzorgers die ononderbroken, soms gedurende vele jaren, instaan voor het leeuwendeel van de zorg in de thuissituatie aan chronisch zieken, zorgbehoevende ouderen of personen met een handicap kan een doorgedreven klantgerichtheid de last heel wat verlichten. Met een bevraging van 180 thuisverzorgers werd gepoogd een nauwkeuriger invulling te geven aan dit begrip: kan men voldoende hulp verkrijgen onder billijke voorwaarden? voldoet de technische uitvoering? krijgt men hulp op het juiste tijdstip? hoe beoordeelt men de algemene attitudes van de hulpverleners? Zowel de drie klassieke thuiszorgdiensten (diensten gezins- en bejaardenhulp, diensten thuisverpleging, diensten maatschappelijk werk) als enkele aanvullende diensten passeren de revue.
ISBN: 90-5550-134-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Welfare State and Housing

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.