ITEM METADATA RECORD
Title: Alcoholgebruik en -misbruik naar leeftijd in België. Analyse op basis van de gezondheidsenquête en het huishoudbudgetonderzoek
Authors: Cattaert, Griet
Pacolet, Jozef
Issue Date: 2004
Publisher: HIVA/VAD
Abstract: In opdracht van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen voerde het Hoger instituut voor de arbeid (HIVA-K.U.Leuven) een onderzoek uit naar het alcoholgebruik naar leeftijd in België, op basis van een analyse van de gezondheidsenquête en de recente huishoudbudgetonderzoeken. Aan de hand van beide enquêtes werd een profiel opgesteld van het alcoholgebruik van de Belgische bevolking naar leeftijd, geslacht en socio-professioneel statuut. Tevens werd een inschatting gemaakt van het alcoholmisbruik. De gezondheidsenquête, waarin mensen schriftelijk bevraagd worden naar een aantal ‘lifestyle’-factoren, blijkt de werkelijke alcoholconsumptie, in vergelijking met gekende macro-gegevens, te onderschatten met een factor 2 tot 3. Daarom werden op basis van een aantal hypotheses andere cijfers gezocht in het huishoudbudgetonderzoek. Op basis van beide enquêtes concluderen wij dat er in België bij de mannen tussen de 3 en de 12% probleemdrinkers zijn, bij de vrouwen tussen de 2 en de 8%. Een bijna even grote groep bij de mannen en een iets grotere groep bij de vrouwen kan als ‘risicodrinker’ worden omschreven.
ISBN: 90-5550-355-X
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society
Research Group Welfare State and Housing

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.