ITEM METADATA RECORD
Title: Een paar apart. Gearrangeerde ontmoetingen tussen mensen die in armoede leven en mensen die niet in armoede leven
Authors: Haesendonck, Chris
Wuyts, Annemie
Editors: Van Regenmortel, Tine
Issue Date: 2005
Publisher: Recht-Op vzw/RISO-Antwerpen
Abstract: 'Een paar apart' is een nog jong project in volle ontwikkeling. Deze brochure is dan ook geen studie over effecten of resultaten. Deze brochure beschrijft vanuit welke visie de idee van 'Een paar apart' en de Cultuurcafés groeide. Daarna volgt een beschrijving van hoe de praktijk er op dit moment, begin 2005, uitziet. Tot slot wordt aangegeven waar knelpunten en groeikansen liggen. De inhoudelijke supervisie van de brochure werd verzorgd door Tine Van Regenmortel, projectleider HIVA.
ISBN: 90-9019069-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABe
Appears in Collections:Research Group Poverty, Social Integration and Migration
Centre for Sociological Research

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.