ITEM METADATA RECORD
Title: Het planningmodel kinesitherapie
Authors: Pacolet, Jozef
Cattaert, Griet
Coudron, Veronique
Merckx, Sigrid
Peetermans, Annick
Issue Date: 2005
Publisher: HIVA-K.U.Leuven/SESA-UCL
Abstract: Derde reeks resultaten op basis van het aangepast planningmodel van FOD Volksgezondheid Dienst Organisatie en Planningcel, rekening houdende met commentaar en nieuwe informatie aangebracht in de voorbereidende werkgroep Planning Medisch Aanbod, de bedenkingen en verwachtingen geformuleerd in de Planningscommissie Medisch Aanbod van maart 2005 en nieuwe gegevens bekomen vanuit het RIZIV voor het jaar 2003 omtrent de verstrekkingen van kinesitherapie en het profiel van de verstrekkers.
Het rapport situeert vooreerst de beleidsmaatregelen genomen in de kinesitherapie en die relevant zijn voor het planningmodel. Het geeft een gedetailleerde beschrijving van de evolutie van de voorbije 5 jaar op het vlak van het aantal verstrekkers en het activiteitsvolume, en geeft dan de resultaten van het planningmodel op het vlak van de instroom en uitstroom in het onderwijs, de in- en uitstroom in de arbeidsmarkt voor kinesisten actief onder de M-nomenclatuur van het RIZIV en de impact van diverse scenario’s op het vlak van de contingentering. De rapportering is steeds voor de Vlaamse en Franse/Duitstalige Gemeenschap en desgevallend voor België.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.