ITEM METADATA RECORD
Title: Manpowerplanning voor gezondheidsberoepen: aanbod, vraag en 'behoeften' nu en in de toekomst. Fase 1. Analyse van de huidige situatie en karakteristieken van het planningsmodel. Syntheserapport
Authors: Pacolet, Jozef
Deliège, Denise
Cattaert, Griet
Artoisenet, Caroline
Issue Date: 2005
Publisher: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Abstract: De Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wenst de werkzaamheden van de Planningcommissie Medisch Aanbod aan te vullen met een Wetenschappelijke werkgroep die in samenwerking met de Planningcel hun planningmodel verder verfijnt. Hiervoor werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Hoger Instituut voor de Arbeid van de K.U.Leuven en Socio Economie de la Santé van de UCL.<br><br> In een eerste rapport brengen de équipes verslag uit over de resultaten van de eerste fase van dit samenwerkingsproject: een optimaal planningtraject en planningprocedure; de ‘state of the art’ van de planningmethoden in het buitenland en in België; aanbevelingen voor een verdere verbetering van het bestaande planningmodel van de Planningcel, zowel wat betreft de vraag als het aanbod.<br><br> Alhoewel de opdracht oorspronkelijk beperkt werd tot artsen en verpleegkundigen is zij in de loop van de werkzaamheden uitgebreid tot kinesitherapeuten en tandartsen. In de volgende fasen zullen afzonderlijke planningresultaten voor deze beroepsgroepen met behulp van de geactualiseerde planningmodellen worden gerapporteerd.<br><br> In dit syntheserapport worden de voornaamste resultaten beknopt weergegeven.<br><br> Het uitgebreid onderzoeksrapport kan u vinden via: <a href="http://www.hiva.be/publicatie_detail.php?id=2793&option=detail">http://www.hiva.be/publicatie_detail.php?id=2793&option=detail</a>
Description: no ISBN
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.