ITEM METADATA RECORD
Title: De warmte van een baan. Sociale tewerkstelling in de thuiszorg. Evaluatie van het Limburgse ISIS-project 'Integratie van Senioren in de Samenleving'
Authors: Hedebouw, Georges
Issue Date: 2001
Publisher: HIVA
Abstract: Het ISIS-project 'Integratie van Senioren In de Samenleving' beoogt langdurig werklozen (of bestaansminimumtrekkers) in te schakelen in de thuiszorg. Daarmee kadert het binnen een golf van nieuwe tewerkstellingsinitiatieven die men meestal onderbrengt onder de noemer ‘sociale tewerkstelling’. Via de evaluatie van dit project willen we nagaan of sociale tewerkstelling, onder een of andere vorm, bruikbaar is voor de thuiszorgsector. Sociale tewerkstellingsprojecten en de verwachtingen die men daaromtrent opbouwt roepen immers een aantal paradoxen op. Men verwacht dat ze efficiënt en volgens economische principes werken, doch anderzijds duldt men niet dat ze concurrentieel zijn voor bestaande diensten. Ze moeten zich focussen op doelgroepen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt en terzelfder tijd eist men een kwaliteitsvolle dienstverlening. Een sociaal tewerkstellingsproject opzetten in de thuiszorg stelt specifieke uitdagingen aangezien het hier toch in zekere mate gaat om hulpverlening bij kwetsbare personen die in een afhankelijkheidssituatie terechtkomen tegenover de hulpverlener. Dit veronderstelt een aantal vereisten in verband met selectie, opleiding en vorming, begeleiding en omkadering van de medewerkers zodanig dat de zorgfinaliteit niet in het gedrang wordt gebracht. We proberen een evaluatie door te voeren op basis van een afweging van de ‘baten’ (zoals de kwaliteit van de gepresteerde diensten, de tevredenheid van personeel en gebruikers ...) ten opzichte van de ingezette middelen (het profiel van het personeel, het management, het profiel van de cliënten, de organisatievorm ...).
ISBN: 90-5550-277-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Hedebouw_warmte van een baan_2001.pdf Published 5475KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.