ITEM METADATA RECORD
Title: Sociale kosten-batenanalyse van de beschutte werkplaatsen in Vlaanderen. Sociale noodzaak en economische levensvatbaarheid van de beschutte werkplaatsen
Authors: Van De Putte, Ilse
Pacolet, Jozef
Issue Date: 2005
Publisher: HIVA/VLAB vzw
Abstract: De sector van de beschutte werkplaatsen wordt geconfronteerd met toenemende concurrentiedruk in zijn activiteiten. Ook de overheid wijzigt ingrijpend zijn beleid tegenover de integratie van personen met een handicap in de arbeidsmarkt. De personen met een handicap zijn en blijven echter de eerste betrokkenen. Het is voor deze doelgroepwerknemers dat de Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen het initiatief heeft genomen om met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek een aantal belangrijke uitdagingen voor de sector onder de loep te nemen. Vanuit het Hoger instituut voor de arbeid van de Katholieke Universiteit Leuven werd hierop graag ingegaan. ‘Betrokken maar onpartijdig’ geven de auteurs het advies aan de sector om nog sterker te geloven in de uitzonderlijke prestatie van de sector van beschutte werkplaatsen om personen te integreren in de economie en de samenleving, om bewust te zijn van de waarde die de personen met een handicap zelf hebben gecreëerd en de legitimiteit en de redelijkheid van de verwachtingen naar de overheid toe.<br><br> Twee studies werden opgeleverd die samen dienen gelezen te worden.<br> In een eerste studie wordt nagegaan waarom en onder welke vorm de overheid dient tussen te komen in de integratie van de personen met een handicap. In voorliggend tweede rapport wordt een klassieke kosten-baten analyse gemaakt van dit overheidsoptreden. De vergelijking werd gemaakt met de situatie dat beschutte werkplaatsen niet zouden bestaan. De conclusie kon dan ook maar zijn: moesten zij niet bestaan, men zou hen moeten uitvinden. Kosten en baten worden geschetst voor de overheid, de doelgroepwerknemers zelf, de valide werknemers, de onderneming zelf en de rest van de samenleving. Onder bepaalde, redelijke, hypothesen komt de studie tot de conclusie dat de doelgroepwerknemers hun inkomenssituatie tot 40% konden verbeteren, terwijl de overheid dit met een subsidie die slechts de helft van deze verhoging bedraagt, kon realiseren, samen met de sector. Dit kan de vergelijking weerstaan met tal van andere gelijkaardige vormen van overheidssubsidie. De verklaring is duidelijk: de personen met een handicap werken zelf voor deze realisaties. Deze naakte cijfers kunnen alleen maar de intrinsieke waarde van arbeid voor de personen met een handicap bevestigen en versterken.<br><br> Wanneer de studies aantonen dat de sector van beschutte werkplaatsen in Vlaanderen ‘goed werk’, in al zijn betekenissen, heeft geleverd, zijn zij hopelijk een ruggesteun voor de sector voor de uitzonderlijke veranderingen die op hen afkomen.
ISBN: 90-5550-408-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Welfare State and Housing

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.