ITEM METADATA RECORD
Title: Tewerkstellingseffecten en economische impact van het bodemsaneringsdecreet
Authors: Bachus, Kris
Bruyninckx, Hans
Issue Date: 1999
Publisher: OVAM
Abstract: Sinds enkele jaren is de Vlaamse milieusector de achterstand die ze had in vergelijking met het Europese gemiddelde, snel aan het wegwerken. De mooiste illustratie hiervan vinden we in de Vlaamse bodemsector. Deze sector kende zijn doorbraak met de inwerkingtreding van het bodemsaneringsdecreet (1995), en is sindsdien erg snel gegroeid. Het onderzoek maakt, naast de gebruikelijke literatuurstudie, zowel gebruik van schriftelijke enquêtes bij alle Vlaamse bodembedrijven, als van interviews die we afnamen van 14 belangrijke spelers op de bodemmarkt. Aan de hand van onze enquêtegegevens schatten we de tewerkstelling in de Vlaamse bodemsector op ruim 1 500 personen. De jaarlijkse groei van de werkgelenheid in de sector schatten we op 15 à 25%. Uit de interviews leerden we dat de Vlaamse bodembedrijven een zware concurrentieslag (moeten) leveren, niet alleen op de productmarkt, maar ook op de arbeidsmarkt, waar ervaren personeelsleden een schaars goed zijn. De conclusie van het onderzoek is dat de Vlaamse bodemsector quasi uitsluitend door één wet (bodemsaneringsdecreet) ontstaan is en is uitgegroeid tot een volwaardige economische sector.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Research Group Sustainable Development
Leuven International and European Studies (LINES)
HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.