ITEM METADATA RECORD
Title: De kringloopcentra in het Vlaamse gewest. Opvolgingsverslag 1999
Authors: Bogaert, Geert
Van Ootegem, Luc
Contributors: Gos, Erik
Bachus, Kris
Issue Date: 2000
Publisher: OVAM
Abstract: De kringloopcentra werden vanaf 1995 doorgelicht. Het opvolgingsverslag bevat een globaal beeld van de kringloopactiviteit in Vlaanderen anno 1999. Achtergrondsituering, verzorgingsgebied, inzamelactiviteiten en - resultaten, verwerking, huisvesting en infrastructuur, verkoopsresultaten, personeelsgegevens, relatie met gemeentebesturen, knelpunten en andere zaken worden opnieuw in kaart gebracht. Het rapport bevat tevens een samenvatting van kengetallen die de kringloopactivitreit in Vlaanderen typeren (anno 1999). Ten slotte wordt een overzicht gegeven van de in 1999 gerealiseerde aanbevelingen die in 1995 werden geformuleerd. Vervolgens worden er nieuwe beleidsaanbevelingen voorgesteld.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Research Group Sustainable Development

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.