ITEM METADATA RECORD
Title: Onderzoek naar de samenstelling en werking van de gemeentelijke en provinciale milieuadviesraden
Authors: Gysen, Joos
Bruyninckx, Hans
Bachus, Kris
Issue Date: 2001
Publisher: MiNa-Raad
Abstract: Om meer aandacht te kunnen besteden aan de samenwerking met lokale milieuraden in het licht van participatie aan het milieubeleid besloot de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen aan het HIVA de opdracht te geven om de ongeveer driehonderd lokale “Mina-raden” in Vlaanderen in kaart te brengen. De centrale onderwerpen hierbij zijn de samenstelling en de werking van deze adviesraden. Door middel van een enquête bij gemeentelijke milieu-ambtenaren en bij de leden van deze “Mina-raden” hebben we 1001 verhalen over lokaal milieubeleid verzameld. Deze verhalen stellen ons in staat een overzicht van de samenstelling, werking, (on)afhankelijkheid, inhoudelijke aspecten en relaties met andere gemeentelijke of provinciale adviesraden te geven en tevens een reflectie te maken over participatie in lokaal milieubeleid gekoppeld aan de draagvlakdiscussie.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society
Leuven International and European Studies (LINES)
Research Group Sustainable Development

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.