ITEM METADATA RECORD
Title: Participatieproject. Adviesvraag over diftar van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen aan de gemeentelijke milieuraden
Authors: Doyen, Gerlinde
Van Ootegem, Luc
Issue Date: 2003
Publisher: Brussel
Abstract: In opdracht van de Milieu-en Natuurraad van Vlaanderen en de Openbare Afvalstoffen-maatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM) heeft het HIVA het 'Participatieproject' uitgevoerd. Dit onderzoeksproject gaat na hoe gemeentelijke milieuraden een inbreng kunnen doen in de werking van de MiNa-raad. De OVAM werd bij dit project betrokken omdat het steunde op een testcase over 'diftar'. Diftar staat voor gedifferentieerde afvaltarifering in functie van de hoeveelheid afval en de wijze van inzamelen. Dertig gemeentelijke milieuraden ontvingen eind vorig jaar een vragenlijst en een bundel met informatie van OVAM over diftar. Het eerste deel van de vragenlijst peilde naar de mening over specifieke kwesties inzake diftar. Het tweede deel van de vragenlijst vroeg om reacties bij de gevolgde procedure. In dit rapport wordt duidelijk dat de gemeentelijke milieuraden algemeen positief staan, zowel tegenover diftar als tegenover het initiatief van de MiNa-Raad. Zij geven wel bedenkingen voor een geschikte toepassing van diftar binnen het gemeentelijk afvalbeleid. Bovendien geven de milieuraden aan onder welke (deels praktische) voorwaarden de MiNa-Raad adviezen kan stellen aan de lokale milieuraden.<br><br> Het rapport wordt ook beschikbaar gesteld via de website van de MiNa-Raad. <a href="http://www.minaraad.be/studies/studies.htm" target="_blank">Klik hier</a>.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society
Research Group Sustainable Development

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.