ITEM METADATA RECORD
Title: Onderzoek naar de houding van de bevolking van Dessel t.a.v. STOLA-Dessel en de nucleaire bedrijven in de regio
Authors: De Bruyn, Tom
Bachus, Kris
Issue Date: 2002
Publisher: HIVA/STOLA-Dessel
Abstract: Sinds de komst van het SCK in 1952 heeft men in de regio Mol-Dessel-Geel te maken met bedrijven met een nucleaire activiteit. Men kan dus stellen dat de Desselse bevolking 'gewend' is aan deze nucleaire aanwezigheid. Maar hoe staat ze daar feitelijk tegenover? Is de bevolking voldoende op de hoogte van wat er precies gebeurt op de nucleaire site? En wat denkt men van een eventuele berging van laagactief afval in Dessel? Wil men meer geïnformeerd worden over dit alles of vindt de bevolking dat er te weinig rekening wordt gehouden met haar mening? En hoe zou dit beter kunnen?
Om een antwoord te krijgen op deze vragen liet STOLA een onderzoek uitvoeren door het HIVA. De resultaten worden weergegeven in dit syntheserapport. Ze zullen zowel door STOLA als door de nucleaire bedrijven als maatstaf genomen worden voor de communicatiestrategie.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Research Group Sustainable Development

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.