ITEM METADATA RECORD
Title: Evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst
Authors: Poesen-Vandeputte, Mayke
Bachus, Kris
Sepelie, Rita
Vangeebergen, Bart
Deraedt, Bruno
Mazijn, Bernard
Van Assche, Jo
Issue Date: 2004
Publisher: HIVA/Centrum voor Duurzame Ontwikkeling
Abstract: Sinds ’92 wordt aan de Vlaamse gemeenten en provincies de kans geboden om op vrijwillige basis een overeenkomst inzake milieu- en natuurbeleid aan te gaan met het Vlaams gewest. In ruil voor subsidies verbinden zij er zich toe een aantal milieu- en natuurtaken uit te voeren die in principe verder gaan dan de wettelijke verplichtingen.<br><br> Op 1 januari 2002 ging de Samenwerkingsovereenkomst ‘Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’ als opvolger van de vroegere milieuconvenants van start. Eind 2003 werd een evaluatie uitgevoerd van de eerste fase van de nieuwe overeenkomst. Er werd nagegaan wat de sterke en zwakke punten zijn, hoe de gemeenten t.o. de overeenkomst staan, en wat eraan kan verbeterd worden. Het onderzoek formuleert een groot aantal aanbevelingen voor de toekomst.<br><br> Dit onderzoek gebeurde met een onderaanneming van het Centrum voor duurzame ontwikkeling (CDO, RUG).
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Research Group Education and Lifelong Learning (-)
Research Group Sustainable Development
HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.