ITEM METADATA RECORD
Title: Participatie-initiatief rond lokale waterzuivering: enquêteresultaten
Authors: Bachus, Kris
Van Ootegem, Luc
Issue Date: 2005
Publisher: HIVA/MiNa-raad
Abstract: Deze enquête, die was gericht op de 286 gemeentelijke milieuraden in Vlaanderen, kadert in een ruimer initiatief van de Vlaamse Milieu- en Natuurraad (MiNa-Raad) met als doelstelling de lokale milieuraden zoveel mogelijk te laten participeren in de adviesopdracht van de Vlaamse MiNa-Raad rond het thema ‘lokale waterzuivering’.<br><br> Uit de resultaten blijkt dat de lokale milieuraden erg geïnteresseerd zijn om mee te werken aan dergelijke participatie-initiatieven. Zij kiezen ook meestal resoluut voor de meest milieuvriendelijke beleidsoptie, zoals het zoveel mogelijk scheiden van afval- en regenwater. Financiële prikkels moeten volgens de raden de burgers en bedrijven zoveel mogelijk stuwen in de richting van het gewenste gedrag. Toch worden aan deze ambitieuze milieudoelstellingen heel wat randvoorwaarden en nuanceringen gesteld, die ervoor moeten zorgen dat aan de burger geen onredelijk grote inspanningen worden opgelegd.<br><br> Het rapport is ook beschikbaar via de website van de <a href="http://www.minaraad.be/studies/studies.htm">MiNa-Raad</a>.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Research Group Sustainable Development

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.