ITEM METADATA RECORD
Title: Draagvlakenquête duurzame ontwikkeling: tweede editie / Enquête sur l'existence d'une base sociale au développement durable: deuxième édition
Authors: Bruyer, Vincent
Wallenborn, Grégoire
Zaccaï, Edwin
Bachus, Kris
De Bruyn, Tom
Gysen, Joos
Bruyninckx, Hans
Issue Date: 2002
Publisher: Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling/Conseil Fédéral du Développement Durable
Abstract: In navolging van de eerste draagvlakenquête duurzame ontwikkeling uit 1999, besliste de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) om ook in 2002 een peiling te houden naar de kennis van, de houding tegenover en het gedrag in verband met duurzame ontwikkeling in België. Deze drie aspecten samen vormen het 'draagvlak voor duurzame ontwikkeling in België'. Het onderzoek bestaat enerzijds uit een kwantitatief luik, waarin een enquête werd georganiseerd bij 500 Belgische burgers, en anderzijds uit een kwalitatieve interviewronde bij de zogenaamde 'sleutelfiguren' uit de Belgische maatschappij. Het gaat om ministers, partijvoorzitters, parlementsleden, hoofden van administraties, mediafiguren, wetenschappers, bedrijfsleiders, vertegenwoordigers van werknemers-, werkgevers-, culturele, consumenten-, noord-zuid, en milieuorganisaties, en andere maatschappelijke stakeholders. Het rapport geeft weer hoe zowel de Belgische burgers als de sleutelfiguren aankijken tegen het abstracte begrip 'duurzame ontwikkeling'.<br><br> Het rapport is ook beschikbaar via de website van de <a href="http://www.frdo.be/pubnlfr/enq2002/inh_mat.htm">Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling</a>.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Research Group Sustainable Development
HIVA - Research Institute for Work and Society
Leuven International and European Studies (LINES)

Files in This Item:
File Status SizeFormat
R968.pdf Published 1102KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 




All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.