ITEM METADATA RECORD
Title: Evaluatie project 'Bedrijfsmilieuzorg': samenvatting
Authors: Bachus, Kris
Faché, Pierre
Issue Date: 2005
Publisher: HIVA-K.U.Leuven
Abstract: Al sinds het einde van de jaren '90 voert de provincie Vlaams-Brabant een eigen milieubeleid rond het thema 'bedrijfsafval'. De provincie is hiervoor een samenwerking aangegaan met Voka - Kamers van Koophandel Vlaams-Brabant. Het project concentreert zich op het 'met het huishoudelijk afval gelijkgeschakeld bedrijfsafval', ook wel 'categorie 2-afval' genoemd; de KMO's zijn de belangrijkste doelgroep. In 2004 voerde het HIVA een evaluatie uit van dit project, in opdracht van de provincie. De samenvatting van dit onderzoeksrapport kan op deze pagina worden gedownload.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Research Group Sustainable Development

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.