ITEM METADATA RECORD
Title: Vademecum Milieubeleidsevaluatie
Authors: Crabbé, Ann
Gysen, Joos
Leroy, Pieter
Issue Date: 2006
Publisher: Vanden Broele
Abstract: Er is, in Vlaanderen en in Europa, toenemende behoefte aan de evaluatie van het milieubeleid. Zijn de inspanningen van burgers, bedrijven en overheid effectief? Is al dat beleid procesmatig en organisatorisch goed vormgegeven? Is er dus, op dat snel groeiende terrein van het milieubeleid, sprake van ‘good governance’?<br><br> <strong>Milieubeleidsevaluatie: waarom, wat en hoe?</strong> <br><br> Milieubeleidsevaluatie is in Vlaanderen relatief nieuw, maar wordt steeds belangrijker. Het gevolg is een behoefte aan kennis en vooral aan praktische informatie. Dit vademecum biedt, in reactie daarop, een praktisch inzicht in het waarom, wat en hoe van evaluatie van milieubeleid. <br><br> Het vademecum helpt evaluatievragen beantwoorden. Evaluatievragen worden systematisch doorgeleid naar evaluatiemethoden. De methoden die toegelicht worden, zijn inzetbaar voor verschillende vormen van evaluatieonderzoek. Ze zijn bovendien toegesneden op het milieubeleid, een terrein met eigen kenmerken. <br><br> Het vademecum telt vier hoofdstukken. Wie weinig vertrouwd is met beleidsevaluatie vindt in hoofdstuk 1 een grondige inleiding: op beleid, beleidsevaluatie, de ontwikkelingen daarin en de grenzen daarvan. Hoofdstuk 2 bevat een uitvoerige en geordende lijst van vragen die aan de basis liggen van beleidsevaluatieonderzoek. Vanuit die vragen wordt de lezer systematisch doorgeleid naar een brede waaier aan methoden, die in hoofdstuk 3 nader worden toegelicht. Enkele van de methoden, namelijk die methoden waarmee de auteurs de meeste ervaring hebben, worden in hoofdstuk 4 in detail beschreven en toegelicht. <br><br> <strong>Voor al wie betrokken is bij milieubeleidsevaluatie</strong><br><br> Dit vademecum is geschreven door onderzoekers van het Steunpunt Milieubeleidswetenschappen, in overleg met vertegenwoordigers van de Vlaamse milieuoverheid. <br><br> Dit boek is gericht op diegenen die, als beleidsmaker, onderzoeker of anderszins, bij de evaluatie van het milieubeleid betrokken zijn. Het vademecum is praktisch inzetbaar wanneer wordt overwogen een evaluatie van (een deel van) het milieubeleid op te zetten, wanneer een offerteverzoek voor een evaluatieonderzoek wordt geschreven, en wanneer evaluatieonderzoek wordt begeleid.
ISBN: 90-8584-256-5
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Sustainable Development

Files in This Item:
File Status SizeFormat
milieu.pdf Published 7018KbAdobe PDFView/Open

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.