ITEM METADATA RECORD
Title: Historisch milieubeleidsevaluatief onderzoek van 15 jaar afvalpreventiebeleid van het Vlaamse Gewest, uitgevoerd door de OVAM - 1991-2005
Authors: Bachus, Kris ×
Bogaert, Sarah
Franchois, Elke
Desmet, Lieven
Issue Date: 2007
Publisher: OVAM
Abstract: Na 15 jaar Vlaams afvalpreventiebeleid wil de OVAM het gevoerde beleid van 1991 tot en met 2005 op een globale manier evalueren. Deze evaluatie beoogt enerzijds het evalueren en verwerven van inzicht in het aandeel van het Vlaamse preventiebeleid in de eigenlijke preventie-effecten en anderzijds de aanwending van de resultaten van de evaluatie om beleidsaanbevelingen te formuleren teneinde het huidige preventiebeleid te optimaliseren en de afstemming met het materialenbeleid te verbeteren. <br><br>Deze milieubeleidsevaluatie gebeurde na de opmaak van een historische contextschets die het kader en de belangrijkste gebeurtenissen van 15 jaar Vlaams afvalpreventiebeleid weergeeft. <br><br>Het HIVA voerde deze milieubeleidsevaluatiestudie uit in samenwerking met Ecolas.
Description: No ISBN
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Sustainable Development
× corresponding author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.