ITEM METADATA RECORD
Title: Het draagvlak voor duurzame ontwikkeling. Wat het is en zou kunnen zijn
Editors: Develtere, Patrick
Issue Date: 2003
Publisher: De Boeck
Abstract: Duurzame ontwikkeling’ is verheven tot een belangrijke – zo niet dé belangrijkste – beleidsdoelstelling in ons land, in Europa en in het kader van de Verenigde Naties. Wat houdt duurzame ontwikkeling in? Wat betekent het als men spreekt van een integrale benadering van duurzame ontwikkeling? Waarom herhaalt men steeds dat duurzame ontwikkeling slechts kan slagen als de bevolking erbij betrokken is, maar doet men zo weinig om die participatie mogelijk te maken? En wat is het maatschappelijke draagvlak voor duurzame ontwikkeling?
In dit boek worden een aantal hoofdstukken gepresenteerd die een antwoord bieden op deze vragen. Dit gebeurt allereerst door het internationale en het Europese beleid onder de loep te nemen. Vervolgens richt de aandacht zich op het draagvlak voor duurzame ontwikkeling. Hierbij wordt voor het eerst empirisch materiaal bijeengebracht dat een zicht biedt op de kennis, de houding en het gedrag van Vlamingen ten aanzien van duurzame ontwikkeling, migratie en ontwikkelingssamenwerking.
Stuk voor stuk uitdagend materiaal voor hen die een duurzame ontwikkeling willen promoten.
ISBN: 90-455-0927-X
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABe
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society
Leuven International and European Studies (LINES)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.