ITEM METADATA RECORD
Title: Homerus' wedstrijd: rivaliteit, geweld en zondebokdenken bij Nietzsche
Authors: Van Coillie, Geert # ×
Issue Date: Mar-2008
Series Title: Kleio: tijdschrift voor oude talen en antieke cultuur vol:37 issue:2 pages:50-64
Abstract: De mimetische theorie (René Girard) laat toe te achterhalen waarom de nabootsende mens zichzelf een waarachtig en menswaardig weten ontzegt omtrent de eigen gewelddadige oorsprong. De 'inter-dividuele' psychologie en de fundamentele antropologie van Girard detecteren de diepgewortelde miskenning van de identiteit met de Ander. De mens herkent niet de Ander of de zondebok als het andere en het vreemde van zichzelf. Hoe kan de interpretatie van de oud-Griekse cultuur (Homerus) door Friedrich Nietzsche vanuit een mimetische hermeneutiek herlezen worden binnen de context van zijn rivaliteitsrelatie met Richard Wagner? Wat is de correlatie tussen Nietzsches geesteslijden en zijn keuze voor het geweld van Dionysus tegen de joods-christelijke waarheid van het slachtoffer? Nietzsche kan onmogelijk het 'pathos van distantie' volhouden. De eenheid van God en slachtoffer die Nietzsche in zijn denken ontwaart, wordt werkelijkheid in zijn waanzin.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Teacher Training, Institute of Philosophy
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 




All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.