ITEM METADATA RECORD
Title: Pleidooi voor humaan onderwijs
Other Titles: Agressie na prestatiedruk
Authors: Van Coillie, Geert # ×
Issue Date: 2-Jul-2008
Series Title: Tertio issue:438-439 pages:5-5
Abstract: Als voorbereiding op het goede leven is de school een institutionele vrijplaats van maatschappijkritisch en creatief verzet tegen elke vorm van monocultuur die kinderen stroomlijnt en klaarstoomt voor het hogere doel. Niet 'competence development', output en kwaliteitscontrole, maar verantwoordelijkheid, vrijheid en vertrouwen zijn de sleutelcategorieën van eigentijds, dialogaal en humaan onderricht.
ISSN: 1375-6796
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Teacher Training, Institute of Philosophy
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.