ITEM METADATA RECORD
Title: Belg door inborst, door neiging en door zeden: Keizer Karel in de negentiende eeuw
Authors: Verschaffel, Tom # ×
Issue Date: 2001
Series Title: Handelingen der Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis vol:54(2000) pages:335-355
ISSN: 0774-3254
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Faculty of Arts, Campus Kulak Kortrijk
Cultural History since 1750, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.