ITEM METADATA RECORD
Title: Ontwikkeling en onderzoek van studiebegeleiding in het universitair onderwijs. Bevorderen van reflectie over oplossings- en studeergedrag bij eerstejaarsstudenten
Authors: Masui, Chris
Borremans, A.
Van Damme, Jan
Vandenberghe, Roland
De Corte, Erik
Huygelier, Noël
Janssen, Petrus J.
Issue Date: Sep-1983
Publisher: K.U.Leuven, Afdeling Didactiek en Psychopedagogiek
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Education and Training

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.