ITEM METADATA RECORD
Title: De overgang van secundair naar hoger onderwijs, in samenhang met leerlingenkenmerken en de school voor secundair onderwijs
Authors: Van Damme, Jan
Issue Date: 2008
Publisher: Garant
Host Document: Over het mooie en het nuttige: Bijdragen over de geschiedenis van onderwijs en opvoeding. Liber Amicorum aangeboden aan Mark D'hoker.
ISBN: 978-90-441-2293-0
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Education and Training

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.