ITEM METADATA RECORD
Title: Recente ontwikkelingen in de psychologie van de communicatie
Authors: Hoorens, Vera #
Issue Date: Nov-1999
Conference: Voordracht gehouden op de Najaarsconferentie van de Vereniging voor Gedragstherapie en de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie location:Veldhoven, Nederland date:11-12 november 1999
Abstract: De laatste jaren hebben zich binnen de sociale psychologie interessante theoretische ontwikkelingen afgetekend op het vlak van interpersoonlijke communicatie. Hoewel de rol van de communicatie tussen de therapeut en de cliënt bij gedragstherapie minder centraal staat dan bij andere vormen van therapie, toch spelen communicatieprocessen ook hierbij een belangrijke rol. Daarom gaat deze bijdrage in op enkele van deze theoretische ontwikkelingen. Centraal staat het effect van verbale en niet-verbale communicatie op zelfperceptie. Aandacht wordt vooral besteed aan ‘besmetting’ van emoties door interpersoonlijke communicatieprocessen en de invloed van contextuele factoren waaronder conversatieregels en kenmerken van het taalgebruik op zelfbeschrijvingen en op de impact hiervan bij zelfperceptie.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Social and Cultural Psychology
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Hoorens VGT&VGt1999.slides.pdfSlides Published 59KbAdobe PDFView/Open
Hoorens VGT&VGt1999.text.pdfPaper Published 29KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.