ITEM METADATA RECORD
Title: De kracht van het kleine ontmoeten in de stad: richtingwijzers voor creatieve sociale stadspraktijken
Authors: Soenen, Ruth
Issue Date: 2002
Description: Niet gepubliceerde handleiding opgemaakt in opdracht van het Project Stedenbeleid van de Vlaamse Gemeenschap
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Interculturalism, Migration and Minorities Research Centre

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.